Nagistar

Nagistar AM - App Quản Lý Chung cư dành cho BQT và Cư dân

Nagistar AM - App Quản Lý Chung cư dành cho BQT và Cư dân. Đây là ứng dụng trên nền tảng di động nhằm mang đến những lợi ích dành cho Ban Quản trị(BQT) và cư dân của chung cư. Thông qua ứng dụng QBT có thể đưa ra những thông báo nhanh chóng và chính xác đến với Cư dân, cũng như Cư dân có thể gửi phán ảnh đến BQT để được xử lý nhanh và chính xác nhất. Ngoài ra thông qua ứng dụng BQT có thể tổ chức các sự kiện, thông báo lịch bảo trì, lịch cúp điện, ...

Thông tin nhanh

Thông qua ứng dụng BQT có thể thông báo thông tin đến cư dân nhanh chóng

Tiện lợi, Bất cứ nơi đâu

Ứng dụng trên nền tảng di động nên cực kì tiện lợi, BQT có thể quản lý chung cư ở bất kỳ đâu.

Bảo mật

Mọi thông tin của cư dân đều được bảo mật.

Quản lý sự kiện

SK

Sự kiện theo ngày

Quản lý các sự kiện theo ngày

CD

Tạo sự kiện cho cư dân tham gia

Tạo các sự kiện kêu gọi sự tham gia của cư dân

BC

Bầu cử, Tham khảo ý kiến

Tạo các sự kiện để thu thập ý kiến từ cư dân, bầu cử, ứng cử BQT

Tính năng đơn giản và hữu dụng

BQT

Dễ dàng liên hệ với BQT

BQL

Liên hệ với BQL

Kỹ thuật

Liên hệ với kỹ thuật tòa nhà

UI

Giao diện dễ sử dụng

Mọi lúc mọi nơi

Thông qua ứng dụng, BQT có thể quản lý chung cư mọi lúc mọi nơi

Các tính năng được xây dụng theo nhu cầu

Cơ bản

$ Free /mo
  • Quản lý cư dân
  • Quản lý sự kiện
  • Quản lý, gửi thông báo
  • Quản lý phản ảnh của cư dân
  • Các tính năng cơ bản khác...

OPTIMAL

$ 199 /mo
  • Quản lý cư dân
  • Quản lý sự kiện
  • Quản lý, gửi thông báo
  • Quản lý phản ảnh của cư dân
  • Các tính năng dành riêng cho CC

Dùng thử ngay hôm nay

Nếu bạn là BQT và bạn chưa có ứng dụng quản lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để dùng thử cho chung cư của bạn